The Butterfly Button

מהו אימון אינטגרטיבי?

 

האימון האינטגרטיבי הינו אימון משולב שמאגד בתוכו כלים מעולם הטיפול והאימון הרגשיים כמו CBT, NLP, וכלים מעולם הרוח. האימון האינטגרטיבי מבסס את עצמו על תפיסת עולם של אהבה וכבוד לילד. השיטה דוגלת שכדי לדעת על מה יושב האתגר עמו מתמודד הילד עלינו להבין את האופן שבו הוא חווה את חייו.

אנחנו נבדוק יחד איתו היכן יושב הקושי עמו הוא מתמודד, ואיזו מיומנות הוא צריך לפתח כדי להתגבר עליו. באימון האינטגרטיבי הילד לומד שמה שהוא חושב ומאמין על עצמו משפיע במידה רבה מאוד על מה שהוא חווה ומצליח לעשות. כאשר הוא לומד לשנות את מה שהוא חושב – הרבה דברים מתחילים לקרות.

בתהליך האימון הילד ילמד לפתח בתוכו מיומנויות כך שבסופו של דבר הוא יבין שהוא אדון לעולמו ושבידיים שלו, באמצעות כלים שיינתנו לו, לשנות את האופן שבו הוא תופס את עצמו.

המטרה הגדולה של האימון האינטגרטיבי היא ללמד את הילד שהוא בעל הבית

בעל הבית על המחשבה שלו, על התודעה שלו, ועל המעשים שלו. כאשר זה מתרחש, הילד מגלה בתוכו יכולות שמדהימות אותו ובדרך כלל גם את סביבתו.

בתחילת האימון הילד מציב לעצמו מטרה ובמהלך התהליך האימוני הוא ילמד ויתאמן במיומנויות שאמורות לעזור לו להשיג אותה.

התהליך אורך בדרך כלל כשלושה ארבעה חודשים והמיומנויות החדשות ישרתו את הילד גם בהמשך חייו.

 

דלית מור

מאמנת מתבגרים ומדריכת הורים

 052-2203555

הכנסו לעמוד של דלית מור

צרו קשר