The Butterfly Button

מה הייתם רוצים עבור המשפחה שלכם?

יום המשפחה מחר, 

מהי משפחה בשבילכם? מה חשוב לכם שיהיה? ארוחות שישי, ארוחות ערב יחד, זמן משותף, יחסי אמון ביניכם, כבוד הדדי,

מה הייתם רוצים שיהיה? 

 

 

מרב בן חור

מדריכת הורים בגישת אדלר

יועצת שינה

052-8088085

צרו קשר