The Butterfly Button

נעים להכיר : אהובה אהרוני, מומחית לאסטרטגיות למידה.

מהי אסטרטגית למידה ?

אנו חיים כיום בסביבה אוריינית, הדורשת מאתנו ללמוד, לקרוא ולהתעדכן באופן מתמיד.
עלינו ללמוד חומר חדש בכל שלב בחיינו.
למשל בלמידה – קריאת טקסטים בנושאים שונים,
בעבודה – תוכניות, מודלים ומטלות שונות שיש לבצע.
בעת הקריאה, מפעיל הקורא המיומן מיומנויות לקריאה ולהבנה בהתאם לצרכיו.
התכנון והבחירה של מיומנויות מסוימות ולא אחרות הן פעולות אסטרטגיות.
למשל: הבנת מילה מן ההקשר, שימוש במילון, סיכום, תמצות, שאלת שאלות וכדומה.
כאשר תפקודי הלמידה אינם אופטימליים,
עלולים להתווסף קשיים רגשיים לקשיים האובייקטיביים.
כגון: תחושות של תסכול, חוסר בטחון, חוסר מסוגלות, חרדה, שונות וחריגות.

חשוב לציין כי הלמידה מושפעת ממקורות רבים בהם גורמים פנימיים של יכולת, גורמים רגשיים, וגורמים סביבתיים כגון מידת החשיפה למידע וחומרים בבית וכן כמות ואיכות ההוראה.
המומחיות שלי היא בתחום אסטרטגיות למידה.
כלומר: בניית תוכנית שלמה הכוללת בתוכה תהליכי חשיבה
ומיומנויות התנהגות לימודית אותן צריך התלמיד להפעיל כדי להגביר את יעילות הלמידה ולבסס את רמת השליטה וההתמחות בידע הנלמד.
מיומנויות הלמידה מוקנות לתלמיד תוך התאמתן לצרכי התלמיד ויכולותיו.

התאמת האסטרטגיה לתלמיד

כאשר מגיע אלי תלמיד שעבר אבחון, וברורה לי מהי בדיוק הלקות שלו,
אני מתאימה את שיטת הלמידה לצרכים שלו  ולפי הצורך  עובדים על תיקון הקריאה: פענוח, דיוק, שיפור קצב הקריאה, הבנת הנקרא ברמות של ידע הבנה יישום והסקת מסקנות, דקדוק וכתיב
ופיתוח יכולת ההבעה בכתב ובעל פה בהתאם לכללי ההבעה והכתיבה.

במסגרת ההוראה אני מתייחסת לאופי לקות הלמידה,
מזהה את מוקדי הכוח של התלמיד ובעזרתם עובדים על הקשיים  שלו.
ההוראה נעשית בעזרת סל מגוון של שיטות להוראה מותאמת
אותן רכשתי במהלך שנות עבודתי כמורה לחינוך מיוחד,
כמאבחנת לקויות למידה וכמאמנת.
בנוסף להן אני נעזרת בתרגילים מתחום הקינסיולוגיה ותחומים שונים נוספים, והכל כדי להביא את התלמיד להצלחה במסגרת יכולותיו.

אהובה אהרוני

מאמנת מתבגרים ומבוגרים עם הפרעת קשב

 

לעמוד של אהובה אהרוני לחצו כאן

צרו קשר