The Butterfly Button

אבעבועות רוח

אבעבועות רוח – Varicella , Chickenpoxמחלה נגיפית שכיחה ומידבקת.אבעבועות רוח נחשבת כאחת ממחלות הילדות, אולם עולה שבשנים האחרונות המחלה שכיחה גם בקרב מבוגרים.מחלה נגרמת על ידי נגיף ממשפחת נגיפי ההרפס הנקרא וריצלה זוסטר וירוס. כמו רוב מחלות הילדים, ניתן להקל על התסמינים…… אבעבועות רוח, אבעבועות, וריצלה, אבעבועות רוח או עקיצות, אבעבועות רוח תינוקות, אבעבועות רוח […]

צרו קשר