The Butterfly Button

המילה "אבל"

המילה "אבל" מילה אחת קטנה שאנחנו אומרים, לעיתים לא מעט פעמים, אבל יש לה חשיבות גדולה. המילה "אבל". קראנו הרבה ואנחנו יודעים ומבינים מה המשמעות והחשיבות של עידוד הילדים שלנו – העידוד חשוב לביטחון העצמי, לחוסן הרגשי ולתחושת המסוגלות שלהם. עידוד יעזור לילדים להתגבר על מכשולים שהחיים מציבים להם. אנחנו משתדלים לעודד את הילדים על […]

צרו קשר