The Butterfly Button

שיטת ABA מהי?

שיטת ABA  (ניתוח התנהגות יישומי) לטיפול באוטיזם בשנת 1968 פרסמו 3 פסיכולוגים ,דונלד באייר, מונטרוס וולף וטוד ריסלי, מאמר, אשר חשף את עקרונות השיטה. כעשור לאחר מכן, בשנת 1987, פסיכולוג נורבגי בשם  ד"ר איוור לובאס, החל להשתמש בשיטה לצורך מחקר עבור טיפול באוטיזם.  מה אומרת השיטה? השיטה מתבססת על ההנחה, שכל התנהגות מושפעת משני מרכיבים: […]

צרו קשר