The Butterfly Button

חוזרים ללימודים עם הפרעת הקשב

חוזרים ללימודים עם הפרעת הקשב שנת הלימודים עומדת להתחיל והשאלה היא כיצד אנחנו ההורים נוכל לעזור לילדינו עם הפרעת הקשב לחזור למסגרת המאתגרת והדורשת של לימודים סדירים, זאת, כדי שכבר ביום הראשון של הלימודים, לא ייתקל ילדכם בקשיים. זכרו שההורים והמורים מהווים עבור הילד גורמי השפעה בעלי משמעות גדולה ביותר. היחס שלנו אליו ילווה אותו […]

צרו קשר