The Butterfly Button

קפיצות גדילה

קפיצות גדילה   השנה הראשונה לחיי התינוק מלווה בהמון שינויים,   *התינוק משלש את משקל הלידה שלו ומתארך ב – 20-25 ס"מ.   *התינוק מתפתח מבחינה שכלית ומשכלל את יכולת החשיבה שלו.   *התינוק מפתח יכולות תנועתיות ומפתח מיומנויות חדשות.   *הראייה מתחדדת ואיתה הסקרנות, החקר והלמידה. גדילה מהירה זו מצריכה אנרגיה מצד התינוק והיא […]

צרו קשר