The Butterfly Button

שעלת

שעלת – Pertussis או Whooping coughמחלה זיהומית הנגרמת על ידי החיידק Bordetella pertusis ונמנית בין עשר המחלות הקטלניות בעולם.חיידק זה שייך למערכת החיידקים הארגמניים כמו רוב מחלות הילדים, ניתן להקל על התסמינים…… שעלת, שעלת תסמינים, שעלת מכלאות, שעלת באנגלית, אבחון שעלת, טיפול בשעלת, שעלת ילדים, שעלת סימפטומים, שעלת תינוקות, מה זה שעלת, שעלת טיפול, תסמיני […]

צרו קשר