The Butterfly Button

מחשבות טובות

מחשבות טובות היום יום המשפחה , זמן לעצור ולהתבונן, למרות העייפות , בדברים הקטנים שהילדים מנסים בעצמם או כיצד הם מנסים להתחשב בנו. בנוער האמיץ שמתמודד עם ביקורת פנימית וחיצונית , שמקשיב לערכים החשובים לכם, גם אם נדמה שלא. לבן/ בת הזוג הרוצים שיראו גם אותם. ולכן, האימהות, שמכוונות למקומות טובים:  מה הדבר הקטן שאת […]

צרו קשר