The Butterfly Button

קרן רונן

נעים מאוד, שמי קרן רונן
מתגוררת בישוב הקהילתי נירית ליד כפר סבא,
נשואה ואמא לשלושה ילדים.
הגעתי אל עולם ה NLP על מנת לעבור תהליך אישי.
תוך כדי הלימודים \התוודעתי ליכולותיו של ה NLP להביא לשינויים פנימיים עמוקים באמונות מגבילות, בטחון עצמי, פחדים, וחסמים.
שינויים אשר התרחשו בתקופת הלימודים בעולמי ואצל חברי לקורס, גרמו לי להבין ולהחליט – זה תחום בו אני מעוניינת להמשיך להתמקד, להתקדם ולהתמקצע בו.
עבורי, הנחות היסוד ומיומנויות ה-NLP אינן כלי עבודה בלבד,
אלא דרכי פעולה שהפכו לטבע שני ושיפרו את איכות חיי והסובבים אותי.

צרו קשר