The Butterfly Button

עבורכן האמהות

ילדים מאושרים הם ילדים עם אמא רגועה…. 

כך נהוג לומר נכון? 

גם אנחנו זקוקות לתמיכה, אם זו תמיכה רגשית או אם זו תמיכה של טיפול מגע המרגיע את הגוף והנפש. 

פה תמצאו מטפלות במגוון תחומים הבאות לעשות בדיוק זאת- לתמוך בכן. 

מהו ריפוי בעיסוק

מקצוע הריפוי בעיסוק נועד להקנות לילד המטופל יכולות המאפשרות תפקוד ועצמאות מרביים. המטרה היא לסייע לילד להיות מעורב ושותף פעיל בעיסוקים בעלי מטרה, משמעות וחשיבות עבורו. תהליך ההתערבות בריפוי בעיסוק מסייע לילד לשפר, לשמר ו/או למנוע הידרדרות, בתפקודים ובמיומנויות החשובות לבריאותו, רווחתו האישית, ביטחונו ואיכות חייו. 

תהליך האבחון בריפוי בעיסוק כולל מיון, הערכה ואבחון על-פי סולמות תפקוד (ולא על-פי אבחנות רפואיות), התערבות, מדידת תוצאות וסיום התערבות, ביצוע התערבות למטרות מניעה וקידום בריאות.

פיזיותרפיה

פיזיותרפיה לילדים הוא תחום מקצועי רחב ומגוון ולו זיקה לכל תחומי הרפואה. השירות ניתן לילדים בכל גיל ובכל מצב בריאות, ומתמקד בשיקום תפקוד ותנועה למען קידום בריאות ועצמאות הילד.

מטפלים בתחום טיפול - ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה

מאמרים בנושא - ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה

צרו קשר