The Butterfly Button

קטנטנים

אנו רוצים שלקטנטנים שלנו יהיה מעבר חלק מהרחם לעולם. אנו רוצים שיאכלו טוב, שיתפתחו, אנו רוצים שישנו כמו שהם צריכים על מנת לגדול. לעתים התינוק זקוק לעזרה במעבר מהרחם לעולם,ולעתים אנו כמשפחה זקוקים לעזרה במעבר כמשפחה, הניצבת עם התינוק והפעוט באתגרים הראשונים. מטפלים בתחום טיפול – קטנטנים מאמרים בנושא – קטנטנים

אדמדמת אצל תינוקות

חמניה | רפואה משלימה לילדים: אדמדמת אביבית, דרכי טיפול ומניעה

אדמדמת אביבית – Exanthem Subitumמחלה נגיפית השכיחה ביותר בתינוקות וילדים קטנים. המחלה מתבטאת בעיקר בחום ופריחה אך עלולים להיום גם תסמינים נוספים. המחלה נקראת גם אביבית היות והשכיחות שלה עולה בחודשי האביב והקיץ. כמו רוב מחלות הילדים, ניתן להקל על התסמינים…… אדמדמת, אדמדמת תינוקות, אדמדמת מדבק, אדמדמת אצל תינוקות, אדמדמת תסמינים,

צרו קשר