The Butterfly Button

אדמדמת אצל תינוקות

חמניה | רפואה משלימה לילדים: אדמדמת אביבית, דרכי טיפול ומניעה

אדמדמת אביבית – Exanthem Subitumמחלה נגיפית השכיחה ביותר בתינוקות וילדים קטנים. המחלה מתבטאת בעיקר בחום ופריחה אך עלולים להיום גם תסמינים נוספים. המחלה נקראת גם אביבית היות והשכיחות שלה עולה בחודשי האביב והקיץ. כמו רוב מחלות הילדים, ניתן להקל על התסמינים…… אדמדמת, אדמדמת תינוקות, אדמדמת מדבק, אדמדמת אצל תינוקות, אדמדמת תסמינים,

צרו קשר