The Butterfly Button

צוואר טק -מה זה בכלל?- אלה שחר

מהי יציבה נכונה?  מנח נורמאלי האוזן בקו הכתף ובקו האגן. כלומר – הראש על הכתפיים. ככל שהראש נמצא במנח קדמי, כל סנטימטר של סטייה קדימה היא כאילו שמתם על הראש קסדת פלדה. כל סנטימטר שהראש קדימה, נוספים עוד 10-5 ק"ג למשקל שיושב על שרירי הצוואר המחזיקים את הראש. המנח הקדמי הזה נקרא גם צוואר טק, […]

צרו קשר