The Butterfly Button

קריאה אפקטיבית לילדים צעירים

  קריאה אפקטיבית לילדים צעירים   כולנו רוצים שילדינו יקראו יותר וייהנו מהקריאה, אנו יודעים שקריאה מפתחת את השפה, את הדמיון ואת החשיבה, כאשר ילדינו טרם קוראים אנו מקריאים להם סיפורים, אך לאחר שלמדו לקרוא הרבה מאיתנו מפסיקים להקריא ומוסרים לילדים את הספר- "אתם יודעים לקרוא, תקראו לבד", מאמר זה יעסוק בקריאה והקראה אפקטיבית ומה […]

צרו קשר