The Butterfly Button

ספרים רבותי ספרים!? למה זה חשוב? -יהודית אוליבר

ספרים רבותי ספרים

ספרים רבותי, ספרים – למי זה חשוב?   שאלה שמעסיקה הורים ומחנכים רבים היא איך לגרום לילדים שלנו לקרוא ספרים? איך נעודד קריאה, מה נעשה על מנת לעורר את הרצון להכניס את הקריאה כחלק מפעילות הפנאי של הילדים? הרצון שהילדים יקראו הינו מבורך ומכוון למטרה מאד טובה ומועילה. ההבנה היא שהקריאה מעשירה את השפה של […]

צרו קשר