The Butterfly Button

איך מגדלים ילד עצמאי? יהודית אוליבר

"איך לגדל ילד עצמאי"?    אנחנו רוצים שהילדים שלנו יעשו, אנחנו רוצים שהם יתנסו, אנחנו רוצים שהם יסמכו על עצמם. האם אנחנו מאפשרים לילדים שלנו לפתח ולגלות את היכולות שלהם? האם אנחנו עוזרים להם לבנות את עצמם למקום הזה? אנחנו מתבוננים על ילדינו הבוגרים ורוצים לראות אותם מגשימים את עצמם, מביאים לידי ביטוי את היכולות […]

ספרים רבותי ספרים!? למה זה חשוב? -יהודית אוליבר

ספרים רבותי ספרים

ספרים רבותי, ספרים – למי זה חשוב?   שאלה שמעסיקה הורים ומחנכים רבים היא איך לגרום לילדים שלנו לקרוא ספרים? איך נעודד קריאה, מה נעשה על מנת לעורר את הרצון להכניס את הקריאה כחלק מפעילות הפנאי של הילדים? הרצון שהילדים יקראו הינו מבורך ומכוון למטרה מאד טובה ומועילה. ההבנה היא שהקריאה מעשירה את השפה של […]

צרו קשר