The Butterfly Button

שפה ותקשורת

אנו מקיימים תקשורת מיום היוולדנו, בהתחלה היא נעשית דרך בכי וחיוכים והיא הולכת ומשתכללת כאשר אנו גדלים. 

שפה היא מרכיב חיוני בהתפתחות הילד, הוא מבין מילים הרבה לפני שיודע לדבר אותן  והתפתחות שפתית היא חיונית לתקשורת שלו עם הסביבה. 

התפתחות השפה אצל פעוטות

במהלך שנת החיים השנייה רוכש הילד את יכולתו לדבר ולתקשר עם סביבתו בצורה מילולית. עוד לפני שיאמר את מילותיו הראשונות ילמד תינוקכם את חוקי השפה וכיצד אתם משתמשים בשפה כדי להביע את עצמכם ואת רצונותיכם וצרכיכם.
התינוק ישתמש בלשונו, בשפתיו, בחך  וגם בשיניו, כדי לייצר ולהפיק קולות וצלילים. עד מהרה ילמד התינוק לומר מילים של ממש כאשר בהתחלה יאמר הברות המציינות מילים.  בהמשך אוצר המילים שלו ועושרו השפתי ילכו ויתרחבו. לקראת גיל שנתיים יחל תינוקכם ליצור משפטים בני 2-3 מילים.
הפעוט ימשיך וישכלל את כישורי השפה והתקשורת וילמד להביע את רצונותיו בעזרת מילים והשימוש במחוות ילך ויפחת. 

עיכוב שפתי מהו?

עיכוב שפתי הוא איחור בהשגת אבני הדרך ההתפתחותיות בזמן. ילד עם עיכוב שפתי לרוב ישיג את אבני הדרך לפי הסדר, אך באיחור. אם ילד חווה עיכוב שפתי שאינו עובר ואינו משתפר, או שיש פערים גדולים בין יכולות שפתיות שונות, ייתכן שמדובר בסימן ללקות שפה.

מטפלים בתחום טיפול - שפה ותקשורת

מאמרים בנושא - שפה ותקשורת

צרו קשר