The Butterfly Button

אלונה קלצקין- שוורץ היא אמא לפגה, אך היא גם הבת של הפג הזעיר ביותר בישראל בשנותיה הראשונות של המדינה,

הכתבה משנת 1954, שנת לידתו של אביה, זהו צילום הכתבה המקורית-

״תינוק כבן חודשיים, שבהוולדו נחשב בין המתים, עזב השבוע את ביה״ח ״צהלון״ ביפו, בריא. אולם ואביו- שוטר במשטרת התנועה- החל כבר צובר את המשקאות לחגיגת ה״ברית״…

התינוק נולד בלידה מוקדמת ומשקלו היה 1.260 ק״ג- הולד הזעיר ביותר בארץ, עד כה, – ואחרי ימים מספר ירד משקלו עד 960 גרם. הרופאים לא האמינו כי יחיה, ואף על פי כן טיפלו בו במסירות להפליא, והתינוק נשאר בחיים.

בן 49 ימים הגיע משקלו ל-2.860 ק״ג והרופאים התירו

לקחתו הביתה.״

 

צרו קשר