The Butterfly Button
האם ניתן להקטין את הגורמים למתח של הילד שלי בבית הספר?
במהלך הלימודים בבית הספר עומד הילד שלנו בפני גורמים רבים היוצרים מתח:
אם הילד רגיש יותר – הוא ייבהל בכל פעם שהמורה צועקת או שיש מריבה קולנית בין חברים לכיתה.
אם בבית דוברים שפה זרה ואינו שולט בעברית – הוא ייכנס למצב של מתח בגלל קושי בהבנת השפה.
אם הילד טרם שולט בקריאה ובכל פעם שמסתכל על דף כתוב נרתע, וחושש מהוראת המורה להוציא את הספר מן התיק – ייכנס למתח.
הנטייה הראשונית הטבעית של מרבית הילדים היא לברוח מגורמי המתח.
ואז פתאום יסרב ללכת לבית הספר, לא ירצה ללכת לחוג,
אינו מוכן לשבת ולהכין שיעורי בית,
לא רוצה להזמין חברים הביתה
ובמקרים קיצוניים – לא מוכן לצאת מחדרו או … מהמיטה!!
אם כך – מה עלינו ההורים לעשות? איך נטפל בבעיה?
חשוב לבדוק מהו הגורם האמיתי למתח ולטפל בו על ידי מומחה,
בעזרת שאלות נכונות שתשאלו את הילד, ותאפשרו לו לספר את אשר על ליבו, הקשיבו לדבריו בסבלנות וקבלו בהבנה את מה שיספר לכם.
כך תוכלו להבין בדיוק ממה הוא נרתע ומה מציק לו.
כאשר מבינים את הגורם לבעיה – קל יותר לתקוף ולטפל בה!
רכישת מיומנות למידה או מיומנויות חברתיות
מהווה פתרון מצוין להפחתה של גורמי מתח ואפילו לידי העלמתם כליל.
מוזמנים לפנות אלי לעזרה.

צרו קשר